Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /home/k1520/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /home/k1520/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Sociale veiligheid – Scouting de Stormvogels
We vinden het bij Scouting de Stormvogels belangrijk dat onze leden en vrijwilligers binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

 

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid betekent dat onze leden (en vrijwilligers) zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden (en vrijwilligers) op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met onze leden. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die we getroffen hebben om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwilligers te weren en/of uit te schrijven.

 

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 

Vertrouwenspersoon
Toch kan het zo zijn dat iemand zich niet veilig voelt of vermoedt dat iemand anders zich niet veilig voelt. In zo’n geval kan iedereen kan een gesprek aangaan met onze vertrouwenspersoon. Dat geldt voor leden, vrijwilligers maar natuurlijk ook ouders. Vrijwilligers (leiding) zijn verplicht om vermoeden of kennis van grensoverschrijdend gedrag te melden bij bestuur of bij de vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersoon wordt bijgestaan door het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland, wanneer dit nodig is. Het landelijk opvangteam bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met bepaalde zaken om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Bij (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze vertrouwenspersoon (Eveline den Biezen).

We vinden het bij Scouting de Stormvogels belangrijk dat onze leden en vrijwilligers binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

 

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid betekent dat onze leden (en vrijwilligers) zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden (en vrijwilligers) op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met onze leden. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die we getroffen hebben om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwilligers te weren en/of uit te schrijven.

 

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 

Vertrouwenspersoon
Toch kan het zo zijn dat iemand zich niet veilig voelt of vermoedt dat iemand anders zich niet veilig voelt. In zo’n geval kan iedereen kan een gesprek aangaan met onze vertrouwenspersoon. Dat geldt voor leden, vrijwilligers maar natuurlijk ook ouders. Vrijwilligers (leiding) zijn verplicht om vermoeden of kennis van grensoverschrijdend gedrag te melden bij bestuur of bij de vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersoon wordt bijgestaan door het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland, wanneer dit nodig is. Het landelijk opvangteam bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met bepaalde zaken om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Bij (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze vertrouwenspersoon (Eveline den Biezen).